Security home d.o.o.
O nama Tehnička služba Alarmni sistemi Video nadzor Patrolni timovi Kontrolni centar Licence Novosti Kontakt

Alarmni sistemiAlarmni sistem je jedna od osnovnih tehničkih rešenja za obezbeđivanje objekta. Pojam alarmnog sistema je veoma širok. Najvažnija komponenta alarmnog sistema je centrala koja je povezana sa svim ostalim komponentama sistema. Ona procesuira sve promene zabeležene od strane raznih senzora i prikazuje te promene putem telekomunikacija u našem kontrolnom centru.

Tastatura

Tastatura za aktivaciju i deaktivaciju alarma

Senzori koji se uobičajeno ugrađuju mogu biti senzori za registrovanje pokreta, kao najčešći i gotovo neizostavni deo protivprovalnog alarmnog sistema, zatim protivpožarni senzori i senzori za registrovanje loma stakla. Deo sistema su i magnetni prekidači za zaštitu vrata.

Senzor

Senzor osetljiv na pokret


Alarmni sistemi se u slučaju alarmnog stanja oglašavaju zvučnim signalom preko sirena različitih jačina i namene. Sirene mogu biti unutrašnje i spoljašnje, mogu posedovati svetlosne signale, kao i sopstvene akumulatore. Takođe, mogu biti oklopljene kako bi se sprečilo njihovo onesposobljavanje.

Sirena spolja

Velika oklopljena, spoljašnja sirena sa svetlosnim signalima


Alarmni sistemi koje mi ugrađujemo su proverenog kvaliteta i garantuju apsolutnu funkcionalnost. Naša tehnička služba ugrađuje sve vrste alarmnih sistema nezavisno od proizvođača, ali naše preduzeće preporučuje proizvođača DSC jer smo u našem dvadesetogodišnjem poslovanju najbolja iskustva imali upravo sa tim sistemima. Ukoliko se odlučite da svoju sigurnost podignete na viši nivo, preporučujemo Vam da nam se javite kako bi naši službenici posetili Vaš objekat i sa Vama procenili bezbednosne rizike da biste bili u mogućnosti da izaberete najbolje rešenje za najfunkcionalnije obezbeđenje objekta.

U osnovnom paketu protivprovalnog sistema nalazi se centrala sa oklopom (kutijom), akumulator, mala spoljašnja sirena, unutrašnja sirena, trafo i tastatura. U zavisnosti od Vaših želja i potreba, uz preporuku našeg službenika koji vrši procenu rizika na Vašem objektu, na osnovni paket se mogu dodati elementi koji će omogućiti maksimalnu efikasnost zaštite Vašeg objekta (kao što su senzori osetljivi na pokret, magnetni prekidači za vrata, protivpožarni senzori, sirene različitih dimenzija i snage, dodatne tastature, prijemnik i predajnici za daljinsku aktivaciju i deaktivaciju alarmnog sistema i ostala dodatna oprema).

Centrala

Štampana ploča (»mozak«) centrale alarma


Garantni rok na sisteme koje ugrađujemo je 5 godina. Korisnicima pružamo mogućnost tehničke podrške telefonom 24h dnevno, ali i intervencije tehničke službe u slučaju pojave nepravilnosti u radu alarmnog sistema.

© Copyright »Security Home« d.o.o. - Požarevac