Security home d.o.o.
O nama Tehnička služba Alarmni sistemi Video nadzor Patrolni timovi Kontrolni centar Licence Novosti Kontakt

Kontrolni centarPotpuna zaštita objekta postiže se povezivanjem alarmnog sistema sa našim kontrolnim centrom. Kontrolni centar, poput naših patrolnih timova, ima dežurnu ekipu operatera koji 24 časa dnevno budno prate stanje na Vašem alarmnom sistemu i po potrebi reaguju na svaku negativnu promenu registrovanu od strane monitoringa.

Negativnim promenama se smatraju registrovani pokreti od strane senzora za pokret, reagovanje senzora za lom stakla, aktiviranje protivpožarnih senzora, iznenadni nestanci struje ili sumnjivi prekidi telefonskih linija, kao i druge promene koje nam ukazuju na moguće prisustvo nepoželjnih lica ili neke druge nepredviđene okolnosti.Dežurstvo u kontrolnom (monitoring) centru 24/7

Kontrolni centar

U slučaju alarmnog stanja na Vašem objektu operater odmah obaveštava najbliži patrolni tim koji obilazi Vaš objekat radi provere. Nakon ustanovljenog stanja objekta patrolni tim podnosi izveštaj operativnom (kontrolnom) centru koji dalje po potrebi i proceduri obaveštava nadležne službe (policiju, vatrogasce, vodovod, elektrodistribuciju, telekom...) i vlasnika ili ovlašćeno lice za određeni objekat. Operater je u stalnoj vezi sa patrolnim timovima pomoću radio veze i GSM mobilne mreže. Tako smo u stanju blagovremeno odreagovati na svaku vanrednu situaciju i u najkraćem roku rešiti kriznu situaciju.Planiranje rutinskih i preventivnih obilazaka

Kontrolni centar

Svaka promena na Vašem alarmnom sistemu se uredno beleži kroz različite protokole, a izvršene intervencije i način postupanja po registrovanoj promeni u vezi sa Vašim sistemom se zavodi, tako da ste u mogućnosti proveriti šta se tačno događalo na Vašem štićenom objektu u određenoj situaciji.

Na kraju meseca klijent za svaki štićeni objekat dobija štampani mesečni izveštaj putem kojeg ima uvid u svaku registrovanu promenu na svom sistemu što je naročito praktično za preduzetnike jer kroz izveštaj mogu videti kada je i ko deaktivirao ili aktivirao alarmni sistem i tako voditi računa da li je preduzeće otvarano ili zatvarano mimo ustanovljenog radnog vremena.

© Copyright »Security Home« d.o.o. - Požarevac