Security home d.o.o.
O nama Tehnička služba Alarmni sistemi Video nadzor Patrolni timovi Kontrolni centar Licence Novosti Kontakt

LicencePrema aktuelnom Zakonu o privatnom obezbeđenju da bi pravno lice obavljalo delatnosti obezbeđivanja lica, imovine i objekata MORA DA POSEDUJE licence za obavljanje tih delatnosti. Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje, pod uslovima propisanim ovim zakonom, mogu imati licencu za poslove:

»Security Home« d.o.o. poseduje neophodne licence za poslove kojima se bavi, izuzev poslednje licence vezane za transport novca jer se tim poslovima naše preduzeće ne bavi. Takođe, svi zaposleni u agenciji »Security Home« d.o.o. su prošli odgovarajuće obuke i polagali stručne ispite pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, što je preduslov za dobijanje licence za službenika obezbeđenja.

Licencirani radnik

Licencirani službenik obezbeđenja

Nakon dobijanja licence službeniku obezbeđenja MUP izdaje legitimaciju (vidi sliku) koju službenik mora nositi na vidnom mestu. Kažnjivo je zakonom baviti se ovim poslovima BEZ licence i legitimacije.


Licencirani radnik
Izgled službene legitimacije privatnog obezbeđenja

Zašto Vi morate proveriti da li je preduzeće koje Vas obezbeđuje licencirano i da li službenici poseduju legitimaciju?

Licencirano preduzeće u kojem rade licencirani radnici je svakako sigurna i bezbedna varijanta. Službenik koji poseduje licencu je obučen za obavljanje svog posla (interventni tim, tehnička služba, procenitelj rizika...) ali je prošao i bezbednosnu proveru od strane policije što Vam je dodatni motiv da svoju imovinu poverite takvom službeniku.

Drugi, i jednako bitan razlog, je Zakon o privatnom obezbeđenju po kojem je zabranjeno koristiti usluge NELICENCIRANIH preduzeća ili pojedinaca te se možete naći u nezgodnoj situaciji da pred sudom odgovarate zbog angažovanja takozvanih »divljih« agencija za obezbeđenje.

Licencirani radnik

© Copyright »Security Home« d.o.o. - Požarevac